Español | Galego

SEDEGA xestionará os servizos deportivos e culturais do Concello de Mugardos

Ampliar nova >>

Clientes

A nosa oferta no ámbito técnico - deportivo se dirixe á poación en xeral, tanto a entidades públicas coma privadas: concellos, asociacións socioculturais e vecinais, Anpas,... en fin, a agrupacións de todo tipo de xente preocupada polos seus semellantes; a nosa como Empresa é o desenvolvimento da Actividade Física dentro da Sociedade, consolidando hábitos deportivos necesarios e saudables, a través dunha prática de CALIDADE, no noso caso avalada por unha grande experiencia.

fondo2


Sedega s.l. Servicios Deportivos de Galicia S.L.

Tfno.- 981.382.670 -- Fax.- 981.392.613 -- Móviles.- 649.981.841 /40/39

Copyright © Sedega S.L. 2010